Menu

1337 – 丑 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《丑》字的笔顺动画演示

《丑》的笔顺动画写字动画演示

《丑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《丑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 丑女与神医
 • Phồn – 醜女與神醫
 • Pinyin – Chǒunǚ yǔ shényī
 • Bồi – Chẩu nủ dủy sấn i
 • Dịch tiếng Việt – Người phụ nữ xấu xí và điều kỳ diệu
 • Dịch tiếng Anh – The Ugly Woman and the Holy Doctor.

Ví dụ 2:

 • Giản – 丑妇怕照镜子
 • Phồn – 醜婦怕照鏡子
 • Pinyin – Chǒu fù pà zhào jìngzi
 • Bồi – Chẩu phu pa chao chinh chư
 • Dịch tiếng Việt – Người phụ nữ xấu xí sợ nhìn vào gương
 • Dịch tiếng Anh – An ugly woman dreads the mirror


Các chữ Hán đồng âm

 • 偢: to stare at;
 • 吜: (onom.);
 • 杻: handcuffs;
 • 杽: a kind of wooden handcuffs;
 • 瞅: (dialect) to look at;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK5

 • Chính là chữ này

Danh sách từ vựng HSK6


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 丑


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

4  +  5  =