Menu

1343 – 出席 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Hoạt hình trình diễn đột quỵ Hoạt hình "ra"

Từng bước trình diễn thứ tự đột quỵ của "Ra" (viết từng nét một)

"Xi" đột quỵ thứ tự hoạt hình viết trình diễn hoạt hình

Trình diễn từng bước về thứ tự đột quỵ của "Xi"


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你应该亲自出席
 • Phồn – 你應該親自出席
 • Pinyin – Nǐ yīnggāi qīnzì chūxí
 • Bồi – Nỉ dinh cai chin chư chu xí
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên tham dự trực tiếp
 • Dịch tiếng Anh – You should be there in person.

Ví dụ 2:

 • Giản – 什么!他拒绝出席会议
 • Phồn – 什麼!他拒絕出席會議
 • Pinyin – Shénme! Tā jùjué chūxí huìyì
 • Bồi – Sấn mơ! Tha chuy chuế chu xí huây i
 • Dịch tiếng Việt – Cái gì! Ông từ chối tham dự cuộc họp ư!
 • Dịch tiếng Anh – What! He refused to attend the meeting!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  76  =  77