Menu

1350 – 传说 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《传》字的笔顺动画演示

《传》的笔顺动画写字动画演示

《传》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《传》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

说》字的笔顺动画演示

《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是一个神乎其神的传说
 • Phồn – 這是一個神乎其神的傳說
 • Pinyin – Zhè shì yīgè shénhūqíshén de chuánshuō
 • Bồi – Chưa sư i cưa sấn hu chí sấn tơ choán sua
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một huyền thoại
 • Dịch tiếng Anh – This is such a wonderful legend.

Ví dụ 2:

 • Giản – 没人知道这个传说的由来
 • Phồn – 沒人知道這個傳說的由來
 • Pinyin – Méi rén zhīdào zhège chuánshuō de yóulái
 • Bồi – Mấy rấn chư tao chưa cơ choán sua tơ dâu lái
 • Dịch tiếng Việt – Không ai biết nguồn gốc của truyền thuyết này
 • Dịch tiếng Anh – No-one knows the origins of this legend.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  66  =  75