Menu

1352 – 窗帘 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《窗》字的笔顺动画演示

《窗》的笔顺动画写字动画演示

《窗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《窗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《帘》字的笔顺动画演示

《帘》的笔顺动画写字动画演示

《帘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《帘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 窗帘随风摆动
 • Phồn – 窗簾隨風擺動
 • Pinyin – Chuānglián suí fēng bǎidòng
 • Bồi – Choan liến suấy phâng pải tung
 • Dịch tiếng Việt – Rèm cửa đung đưa theo gió.
 • Dịch tiếng Anh – The curtains undulated.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别忘了拉开窗帘!
 • Phồn – 別忘了拉開窗簾!
 • Pinyin –  Bié wàngle lā kāi chuānglián!
 • Bồi – Pái oang lơ la khai choang liến!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng quên mở rèm cửa
 • Dịch tiếng Anh – Don’t forget to draw the curtains!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

  +  39  =  41