Menu

1360 – 次要 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《次》字的笔顺动画演示

《次》的笔顺动画写字动画演示

《次》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《次》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《要》字的笔顺动画演示

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 指导在教育中并不是次要的
 • Phồn – 指導在教育中並不是次要的
 • Pinyin – Zhǐdǎo zài jiàoyù zhōng bìng bùshì cì yào de
 • Bồi – Chứ tảo chai cheo duy chung pinh pu sư chư dao tơ
 • Dịch tiếng Việt – Hướng dẫn không phải là thứ yếu trong giáo dục
 • Dịch tiếng Anh – Instruction is not an educational sideshow.

Ví dụ 2:

 • Giản – 家庭在她的生活中居于次要地位
 • Phồn – 家庭在她的生活中居於次要地位
 • Pinyin – Jiātíng zài tā de shēnghuó zhōng jūyú cì yào dìwèi
 • Bồi – Cha thính chai tha tơ sâng húa chung chuy dúy chư dao ti uây
 • Dịch tiếng Việt – Gia đình có một vị trí thứ yếu trong cuộc sống của cô ấy.
 • Dịch tiếng Anh – Her family had taken a back seat in her life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

4  +  5  =