Menu

1370 – 催 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《催》字的笔顺动画演示

《催》的笔顺动画写字动画演示

《催》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《催》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 催某人回答
 • Phồn – 催某人回答
 • Pinyin – Cuī mǒu rén huídá
 • Bồi – Chuây mẩu rấn huấy tá
 • Dịch tiếng Việt – Yêu cầu ai đó trả lời
 • Dịch tiếng Anh – to press somebody for an answer

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是个嗑巴,你别催他,让他慢慢说
 • Phồn – 他是個嗑巴,你別催他,讓他慢慢說
 • Pinyin – Tā shìgè kē bā, nǐ bié cuī tā, ràng tā màn man shuō
 • Bồi – Tha sư cưa khưa pa, nỉ pía chuây tha, rang tha man man sua
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một con dế, hãy làm anh ấy vội vàng, để anh ấy nói chậm
 • Dịch tiếng Anh – He stutters when talking; don’t push him, let him take his time.


Các chữ Hán đồng âm

 • 崔: high mountain; precipitous;
 • 摧: to break; to destroy; to devastate; to ravage; to repress;
 • 榱: rafter (classical);
 • 磪: a high mountain; precipitous;
 • 缞: mourning garments of coarse hemp;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

9  +  1  =