Menu

1544 – 古典 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《古》字的笔顺动画演示

《古》的笔顺动画写字动画演示

《古》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《古》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《典》字的笔顺动画演示

《典》的笔顺动画写字动画演示

《典》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《典》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《典


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 喜欢上古典音乐- Nghe ví dụ
 • Phồn – 喜歡上古典音樂
 • Pinyin – Xǐhuān shàng gǔdiǎn yīnyuè
 • Bồi – Xỉ hoan sang cú tiển din duê
 • Dịch tiếng Việt – Yêu nhạc cổ điển
 • Dịch tiếng Anh – come to like classical music

Ví dụ 2:

 • Giản – 她更喜欢古典音乐- Nghe ví dụ
 • Phồn – 她更喜歡古典音樂
 • Pinyin – Tā gèng xǐhuān gǔdiǎn yīnyuè
 • Bồi – Tha câng xỉ hoan cú tiển dinh duê
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thích nhạc cổ điển
 • Dịch tiếng Anh – Her inclination is for classical music.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 07 (1501 – 1550)

Comments