Menu

1547 – 鼓舞 – HSK5 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《鼓》字的笔顺动画演示

《鼓》的笔顺动画写字动画演示

《鼓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鼓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《舞》字的笔顺动画演示

《舞》的笔顺动画写字动画演示

《舞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《舞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《舞


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 起鼓舞作用的事物- Nghe ví dụ
 • Phồn – 起鼓舞作用的事物
 • Pinyin – Qǐ gǔwǔ zuòyòng de shìwù
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – a shot in the arm

Ví dụ 2:

 • Giản – 鼓舞某人做某事- Nghe ví dụ
 • Phồn – 鼓舞某人做某事
 • Pinyin – Gǔwǔ mǒu rén zuò mǒu shì
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – to inspire somebody to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 07 (1501 – 1550)

Comments