Menu

1988 – 日常 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《日》字的笔顺动画演示

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《常》字的笔顺动画演示

《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 日常生活需要
 • Phồn – 日常生活需要
 • Pinyin – Rìcháng shēnghuó xūyào
 • Bồi – Rư cháng sâng húa xuy dao
 • Dịch tiếng Việt – Nhu cầu hàng ngày
 • Dịch tiếng Anh – necessities of life

Ví dụ 2:

 • Giản – 日常生活用语
 • Phồn – 日常生活用語
 • Pinyin – Rìcháng shēnghuó yòngyǔ
 • Bồi – Rư cháng sâng húa dung dủy
 • Dịch tiếng Việt – Ngôn ngữ hàng ngày
 • Dịch tiếng Anh – everyday words and expressions


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

5  +  3  =