Menu

2180 – 委屈 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《委》字的笔顺动画演示

《委》的笔顺动画写字动画演示

《委》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《委》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《屈》字的笔顺动画演示

《屈》的笔顺动画写字动画演示

《屈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《屈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你让我受委屈了
 • Phồn – 你讓我受委屈了
 • Pinyin – Nǐ ràng wǒ shòu wěiqule
 • Bồi – Nỉ rang ủa sâu uẩy chuy lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn làm tôi cảm thấy sai
 • Dịch tiếng Anh – you do me an injustice

Ví dụ 2:

 • Giản – 我真替他抱委屈
 • Phồn – 我真替他抱委屈
 • Pinyin – Wǒ zhēn tì tā bào wěiqu
 • Bồi – Ủa chân thi tha pao uẩy chuy
 • Dịch tiếng Việt -Tôi thực sự cảm thấy sai lầm cho anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I feel really bad that he has been wronged by others.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  73  =  78