Menu

2602 – 编织 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《编》的笔顺动画写字动画演示

《编》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《编》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《织》字的笔顺动画演示

《织》的笔顺动画写字动画演示

《织》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《织》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 铜丝编织物
 • Phồn – 銅絲編織物
 • Pinyin – Tóng sī biān zhīwù
 • Bồi – Thúng sư ben chư u
 • Dịch tiếng Việt – Bện dây đồng
 • Dịch tiếng Anh – copper braid

Ví dụ 2:

 • Giản – 编织的冬衣
 • Phồn – 編織的冬衣
 • Pinyin – Biānzhī de dōngyī
 • Bồi – Ben chư tợ tung i
 • Dịch tiếng Việt – Quần áo dệt kim mùa đông
 • Dịch tiếng Anh – winter knits.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

81  +    =  82