Menu

2607 – 鞭策 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鞭》的笔顺动画写字动画演示

《鞭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鞭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《策》字的笔顺动画演示

《策》的笔顺动画写字动画演示

《策》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《策》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 刺激, 鞭策
 • Phồn – 刺激, 鞭策
 • Pinyin – Cìjī, biāncè
 • Bồi – Chư chi, ben chưa
 • Dịch tiếng Việt – Kích thích để thay đổi sách lược
 • Dịch tiếng Anh – spur to incite or stimulate

Ví dụ 2:

 • Giản – 奔马无需鞭策
 • Phồn – 奔馬無需鞭策
 • Pinyin – Bēnmǎ wúxū biāncè
 • Bồi – Bân mả ú xu ben chưa
 • Dịch tiếng Việt – Ngựa phi nước đại không cần phải thúc thêm
 • Dịch tiếng Anh – A running horse needs no spur.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  15  =  21