Menu

2609 – 贬低 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《贬》的笔顺动画写字动画演示

《贬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《低》字的笔顺动画演示

《低》的笔顺动画写字动画演示

《低》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《低》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 轻视,贬低
 • Phồn – 輕視,貶低
 • Pinyin – Qīngshì, biǎndī
 • Bồi – chinh sư, bẻn ti
 • Dịch tiếng Việt – khinh thường, châm biếm
 • Dịch tiếng Anh – To belittle or disparage.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她学会了不再自我贬低,拿自己与别人相比。
 • Phồn – 她學會了不再自我貶低,拿自己與別人相比。
 • Pinyin – Tā xué huì liǎo bù zài zìwǒ biǎndī, ná zìjǐ yǔ biérén xiāng bǐ.
 • Bồi – Tha xuế huây lẻo bú chai chư úa bẻn ti, na chư chỉ duỷ bía rấn xeng bỉ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã học được cách ngừng tự đay nghiến bản thân và so sánh với người khác
 • Dịch tiếng Anh – She learned to stop putting herself down and comparing herself to others.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

1  +  1  =