Menu

2610 – 贬义 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《贬》的笔顺动画写字动画演示

《贬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《义》字的笔顺动画演示

《义》的笔顺动画写字动画演示

《义》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《义》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用作贬义的
 • Phồn – 用作貶義的
 • Pinyin – Yòng zuò biǎnyì de
 • Bồi – Dung chua bẻn i tợ
 • Dịch tiếng Việt – được dùng để xúc phạm
 • Dịch tiếng Anh – be used in a bad sense.

Ví dụ 2:

 • Giản – 用贬义词表达
 • Phồn – 用贬义词表达
 • Pinyin – Yòng biǎnyì cí biǎodá
 • Bồi – Dung bẻn i chứ bẻo tá
 • Dịch tiếng Việt – sử dụng biếm nghĩa từ để biểu đạt (nói ngôn ngữ xúc phạm)
 • Dịch tiếng Anh – to speak in derogatory terms


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

38  +    =  42