Menu

2624 – 标记 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《标》的笔顺动画写字动画演示

《标》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《标》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《记》字的笔顺动画演示

《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 标记信息库
 • Phồn – 標記信息庫
 • Pinyin – Biāojì xìnxī kù
 • Bồi – Beo chi xin xi khu
 • Dịch tiếng Việt – Khu lưu trữ thông tin
 • Dịch tiếng Anh – label information base.

Ví dụ 2:

 • Giản – 带始端标记
 • Phồn – 帶始端標記
 • Pinyin – Dài shǐduān biāojì
 • Bồi – Tai sử toan beo chi
 • Dịch tiếng Việt – băng đánh dấu
 • Dịch tiếng Anh – tape marker.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

79  +    =  80