Menu

2628 – 表彰 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


《表》的笔顺动画写字动画演示
《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《彰》的笔顺动画写字动画演示
《彰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 表彰一位教员
 • Phồn – 表彰一位教員
 • Pinyin – Biǎozhāng yī wèi jiàoyuán
 • Bồi – Bẻo chang i uây cheo doén
 • Dịch tiếng Việt – khen ngợi một giáo viên
 • Dịch tiếng Anh – commend a teacher

Ví dụ 2:

 • Giản – 表彰先进集体
 • Phồn – 表彰先進集體
 • Pinyin – Biǎozhāng xiānjìn jítǐ
 • Bồi – bẻo chang xen chin chí thỉ
 • Dịch tiếng Việt – khen ngợi tập thể tiên tiến
 • Dịch tiếng Anh – give commendation to the advanced units


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

6  +  3  =