Menu

2632 – 别扭 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《扭》字的笔顺动画演示

《扭》的笔顺动画写字动画演示

《扭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《扭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他在和老板闹别扭
 • Phồn – 他在和老闆鬧彆扭
 • Pinyin – Tā zài hé lǎobǎn nàobièniu
 • Bồi – Tha chai hứa láo bải nao bia niêu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có một cuộc cãi vãi với ông chủ
 • Dịch tiếng Anh – He’s having a spat with his boss.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这篇文章读起来有点别扭
 • Phồn – 這篇文章讀起來有點彆扭
 • Pinyin – Zhè piān wénzhāng dú qǐlái yǒudiǎn bièniu
 • Bồi – Chưa pen uấn chang tú chỉ lái dấu tẻn bia niêu
 • Dịch tiếng Việt – Bài luận văn này đọc lên có vẻ trúc trắc
 • Dịch tiếng Anh – This essay reads a little awkwardly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  41  =  51