Menu

2633 – 濒临 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《濒》的笔顺动画写字动画演示

《濒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《濒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《临》字的笔顺动画演示

《临》的笔顺动画写字动画演示

《临》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《临》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 中国濒临太平洋
 • Phồn – 中國瀕臨太平洋
 • Pinyin – Zhōngguó bīnlín tàipíngyáng
 • Bồi – Chung cúa bin lín thai pính dáng
 • Dịch tiếng Việt – Trung Quốc có đường biên giới nằm trên bờ của Thái Bình Dương
 • Dịch tiếng Anh – China borders the Pacific.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种动物濒临灭绝
 • Phồn – 這種動物瀕臨滅絕
 • Pinyin – Zhè zhǒng dòngwù bīnlín mièjué
 • Bồi – Chưa chủng tung u bin lín mia chuế
 • Dịch tiếng Việt – Loại động vật này đang ở trên bờ vực tuyệt chủng
 • Dịch tiếng Anh – This animal is in danger of extinction.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

9  +  1  =