Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0135 – 每每

《每》的笔顺动画写字动画演示

《每》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《每》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们每每谈到深夜。
 • Phồn thể: 他們每每談到深夜。
 • Pinyin: Tāmen měiměi tán dào shēnyè.
 • Tiếng Bồi: tha mân mấy mẩy thán tao sân dê.
 • Dịch tiếng Việt: Họ thường nói chuyện đến tận đêm khuya.
 • Dịch tiếng Anh: They often talked late into the night.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 梦每每和现实相反。
 • Phồn thể: 夢每每和現實相反。
 • Pinyin: Mèng měiměi hé xiànshí xiāngfǎn.
 • Tiếng Bồi: mâng mấy mẩy hứa xen sứ xeng phản.
 • Dịch tiếng Việt: Những giấc mơ thường trái với thực tế.
 • Dịch tiếng Anh: Dreams go by contraries.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments