Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0201 – 想法

《想》的笔顺动画写字动画演示

《想》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《想》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她不赞同这个想法。
 • Phồn thể: 她不贊同這個想法。
 • Pinyin: Tā bú zàntóng zhège xiǎngfǎ.
 • Tiếng Bồi: tha bú chan thúng chưa cơ xéng phả.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy không đồng tình với ý kiến này.
 • Dịch tiếng Anh: She didn’t take to the idea.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他的想法不切实际。
 • Phồn thể: 他的想法不切實際。
 • Pinyin: Tā de xiǎngfǎ búqièshíjì.
 • Tiếng Bồi: tha tợ xéng phả bú chia sứ chi.
 • Dịch tiếng Việt: Ý kiến của anh ấy không thực dụng.
 • Dịch tiếng Anh: His ideas don’t correspond to reality.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments