Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0320 – 听说

《听》的笔顺动画写字动画演示

《听》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《听》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我听说他结婚了。
 • Phồn thể: 我聽說他結婚了。
 • Pinyin: Wǒ tīngshuō tā jiéhūnle.
 • Tiếng Bồi: ủa thinh sua tha chía huân lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nghe nói anh ấy kết hôn rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve heard that he’s got married.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我听说你生病了。
 • Phồn thể: 我聽說你生病了。
 • Pinyin: Wǒ tīngshuō nǐ shēngbìngle.
 • Tiếng Bồi: ủa thinh sua nỉ sâng binh lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nghe nói bạn bị ốm.
 • Dịch tiếng Anh: I heard as how you were ill.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments