Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0350 – 没意思

《没》的笔顺动画写字动画演示

《没》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《没》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《思》的笔顺动画写字动画演示

《思》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《思》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个连续剧太没意思。
 • Phồn thể: 這個連續劇太沒意思。
 • Pinyin: Zhège liánxùjù tài méiyìsi.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ lén xuy chuy thai mấy i sư.
 • Dịch tiếng Việt: Bộ này không có gì thú vị cả.
 • Dịch tiếng Anh: This series is so boring

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这出戏没意思。
 • Phồn thể: 這齣戲沒意思。
 • Pinyin: Zhè chū xì méiyìsi.
 • Tiếng Bồi: chưa chu xi mấy i sư.
 • Dịch tiếng Việt: Cái này chơi không vui.
 • Dịch tiếng Anh: The play was a bore.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments