Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0631 – 书写

《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《写》的笔顺动画写字动画演示

《写》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《写》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他的书写完了。
 • Phồn thể: 他的書寫完了。
 • Pinyin: Tā de shūxiě wánliǎo.
 • Tiếng Bồi: tha tợ su xỉa oán lẻo.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đã viết xong cuốn sách của mình.
 • Dịch tiếng Anh: He’s finished writing his book.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 书写不错
 • Phồn thể: 這本書寫得不錯。
 • Pinyin: Zhè běn shūxiě dé bùcuò.
 • Tiếng Bồi: chưa bẩn su xỉa tứa bú chua.
 • Dịch tiếng Việt: Cuốn sách này được viết rất hay.
 • Dịch tiếng Anh: This book is wellwritten.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments