Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0646 – 火车票

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 火车
 • Phồn thể: 我買上火車票了。
 • Pinyin: Wǒ mǎishàng huǒchē piàole.
 • Tiếng Bồi: úa mải sang hủa chưa peo lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã mua vé tàu rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve got the train ticket.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 谁安排买火车票?
 • Phồn thể: 誰安排買火車票?
 • Pinyin: Shuí ānpái mǎi huǒchē piào?
 • Tiếng Bồi: suấy an pái mái hủa chưa peo?
 • Dịch tiếng Việt: Ai sắp xếp mua vé tàu?
 • Dịch tiếng Anh: Who about buying the railway tickets ?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

2  +  6  =