Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 384 – 暖

《暖》的笔顺动画写字动画演示
《暖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 天气暖起来了
 • 天氣暖起來了
 • Tiānqì nuǎn qǐláile.
 • Tiếng Bồi – then chi noản chỉ lái lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Thời tiết ấm lên rồi.
 • The weather has become warmer.

Ví dụ 2:

 • 天气转暖,树木已经开始抽青了
 • 天氣轉暖,樹木已經開始抽青了
 • ānqì zhuǎn nuǎn, shùmù yǐjīng kāishǐ chōu qīngle
 • Tiếng Bồi – an chi choán noản, su mu ỉ ching khai sử châu chinh lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Thời tiết ấm lên và cây cối bắt đầu xanh tươi.
 • As the weather turns warmer, the trees begin to turn green.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments