Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 410 – 化

《化》的笔顺动画写字动画演示
《化》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他反对私有化
 • 他反對私有化
 • Tā fǎnduì sīyǒuhuà.
 • Tiếng Bồi – tha phản tuây sư dẩu hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy phản đối tư nhân hóa.
 • He is against privatization.

Ví dụ 2:

 • 石油工业被私有化
 • 石油工業被私有化
 • Shíyóugōngyè bèi sīyǒuhuà.
 • Tiếng Bồi – sứ dấu cung dê bây sư dẩu hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Ngành công nghiệp dầu mỏ được tư nhân hóa.
 • The oil industry was privatized.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments