Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 458 – 表

《表》的笔顺动画写字动画演示
《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你表几点了?
 • 你表幾點了?
 • Nǐ biǎo jǐdiǎn le ?
 • Tiếng Bồi – ní bẻo chí tẻn lợ?
 • Dịch tiếng Việt – Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ?
 • what time do you make it?

Ví dụ 2:

 • 我的表快5分钟
 • 我的表快5分鐘
 • Wǒ de biǎo kuài 5 fēnzhōng.
 • Tiếng Bồi – ủa tợ bẻo khoai ủ phân chung.
 • Dịch tiếng Việt – Đồng hồ của tôi nhanh hơn 5 phút.
 • my watch is 5 minutes fast


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments