Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 573 – 喜

 

《喜》的笔顺动画写字动画演示
《喜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 逐步形成对某物的喜好
 • Phồn thể –  逐步形成對某物的喜好
 • Pinyin – Zhúbù xíngchéng duì mǒuwù de xǐhào
 • Tiếng Bồi – chú bu xính chấng tuây mẩu u tợ xỉ hao.
 • Dịch tiếng Việt – Dần dần hình thành sở thích cho một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to develop a taste for something

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 咱们干一杯吧,祝贺你乔迁之喜!
 • Phồn thể – 咱們乾一杯吧,祝賀你喬遷之喜!
 • Pinyin – Zánmen gān yì bēi ba,zhùhè nǐ qiáoqiān zhī xǐ!
 • Tiếng Bồi – chán mân can i bây ba, chu hưa nỉ chéo chen chư xỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Hãy ăn bánh mì nướng để chúc mừng bạn chuyển nhà.
 • Dịch tiếng Anh – Let’s propose a toast to your new house.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

29  +    =  31