Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 595 – 希

《希》的笔顺动画写字动画演示
《希》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 天下
 • Phồn thể – 我希天下雨
 • Pinyin – wŏ xī tiānxià yŭ
 • Tiếng Bồi – ủa xi then xa dủy.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mong trời mưa.
 • Dịch tiếng Anh – I wish it would rain.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我希你安静
 • Phồn thể – 我希你安靜
 • Pinyin – wŏ xī nĭ ānjìng
 • Tiếng Bồi – ủa xi nỉ an chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ước bạn sẽ im lặng.
 • Dịch tiếng Anh – I wish you would be quiet.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

74  +    =  81