Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 600 – 服

 

《服》的笔顺动画写字动画演示
《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他服了一丸药
 • Phồn thể – 他服了一丸藥
 • Pinyin – Tā fúle yì wányào.
 • Tiếng Bồi – tha phú lợ i oán dao.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy uống một viên thuốc.
 • Dịch tiếng Anh – He took a pill.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他自愿地去服兵役
 • Phồn thể – 他自願地去服兵役
 • Pinyin – Tā zìyuàn de qù fú bīngyì.
 • Tiếng Bồi – tha chư doen tợ cu phú binh i.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • Dịch tiếng Anh – He went to serve in the army on his own account.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

1  +  8  =