Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 610 – 参

《参》的笔顺动画写字动画演示
《参》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他送来的这个花旗参很名贵
 • Phồn thể – 他送來的這個花旗參很名貴
 • Pinyin – Tā sònglái de zhège huāqísēn hěnmíngguì.
 • Tiếng Bồi – tha sung lái tợ chưa cơ hoa chí sân hẩn mính quây.
 • Dịch tiếng Việt – Nhân sâm Mỹ anh ấy gửi rất có giá trị.
 • Dịch tiếng Anh – The gen-seng he sent here is very rare.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 必须确保目标明确,并且每个人都参与其中
 • Phồn thể – 必須確保目標明確,並且每個人都參與其中
 • Pinyin – Bìxū quèbǎo mùbiāomíngquè, bìngqiě měigèrén dōu cānyù qízhōng.
 • Tiếng Bồi – bi xuy chuê bảo mu beo mính chuê, binh chía mẩy cưa rấn tâu chan duy chứ chung.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải đảm bảo rằng mục tiêu của bạn rõ ràng và mọi người đều tham gia.
 • Dịch tiếng Anh – Make sure that the objectives are clear and that everyone is involved.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

29  +    =  30