Menu

0421 – 接 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0421 – 接 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他接着说…
 • Phồn – 他接著說…
 • Pinyin – Tā jiēzhe shuō…
 • Bồi – Tha chia chợ sua …
 • Dịch tiếng Việt – ông nói thêm rằng …
 • Dịch tiếng Anh – he added that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 我7点来接你
 • Phồn – 我7點來接你
 • Pinyin – Wǒ 7 diǎn lái jiē nǐ
 • Bồi – ủa 7 tẻn lái chia nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ gọi cho bạn lúc bảy giờ.
 • Dịch tiếng Anh – I’ll call for you at seven o’clock.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments