Menu

0337 – 船 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0337 – 船 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《船》的笔顺动画写字动画演示

《船》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 船掉头向南
 • Phồn – 船掉頭向南
 • Pinyin – Chuán diàotóu xiàng nán
 • Bồi – Choán teo dấu xeng nán
 • Dịch tiếng Việt – Con tàu quay về hướng nam.
 • Dịch tiếng Anh – The ship turned southerly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 船驶过水面
 • Phồn – 船駛過水面
 • Pinyin – Chuán shǐguò shuǐmiàn
 • Bồi – Choán sử cua suẩy men
 • Dịch tiếng Việt – Thuyền lướt đi trên mặt nước
 • Dịch tiếng Anh – The ship plowed through the water.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments