Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: CÁO VÀ CHÓ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: CÁO VÀ CHÓ trong tiếng Trung

狐狸和狗 (Cáo và chó)

Phần chữ Hán + dịch Việt :
狐狸钻进羊群,抱起一只正在吃奶的羊羔,假意抚爱他。
Cáo lẻn vào bầy dê, bế một một con dê con đang uống sữa giả vờ vuốt ve nó.
狗见了,问道:“你这是干什么呀?”狐狸说:“我照料他,逗他玩。”
Chó thấy được, hỏi:”Mi đang làm gì thế?” Cáo nói: “Tôi chăm sóc nó, trêu đùa với nó”.
狗说:“你不立刻放下这羊羔,我就叫你尝尝狗的抚爱。”
Chó nói: ” Mi không lập tức bỏ dê con xuống, ta cho mi nếm trải sự vuốt ve của chó.”
这故事适用于恶棍和窃贼。
Câu chuyện này thích hợp dùng chỉ kẻ côn đồ và kẻ trộm
《伊索寓言》Ngụ ngôn Ê-dốp
Pinyin: hú lí hé gǒu
hú lí zuàn jìn yáng qún ,bào qǐ yī zhī zhèng zài chī nǎi de yáng gāo ,jiǎ yì fǔ ài tā 。
gǒu jiàn le ,wèn dào :“nǐ zhè shì gàn shí me ya ?”
hú lí shuō :“wǒ zhào liào tā ,dòu tā wán 。”
gǒu shuō :“nǐ bú lì kè fàng xià zhè yáng gāo ,wǒ jiù jiào nǐ cháng cháng gǒu de fǔ ài 。”
zhè gù shì shì yòng yú è gùn hé qiè zéi 。
Từ vựng:
钻 [zuān] . chui qua; chui vào。
羊羔 [yánggāo] . dê con; cừu non。小羊。
假意 [jiǎyì]
 1. lòng dạ giả dối; giả dối; đóng kịch。
 2. giả vờ; giả bộ; vờ。。
抚爱 [fǔ’ài] coi sóc; lo liệu; bảo vệ; chăm sóc, vuốt ve
照料 [zhàoliào] chăm sóc; coi sóc; lo liệu; quan tâm lo liệu。
立刻 [lìkè]   lập tức. tức khắc; ngay。
尝 [cháng]
 1. nếm; thử; nếm trải; mới biết。
恶棍 [ègùn] ác ôn; côn đồ; vô lại; lưu manh。
窃贼 [qièzéi] kẻ trộm; kẻ cắp; tên trộm。
tap-hoa-ben-duong

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments