Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề THỜI GIAN CHẠY XE TAXI

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề THỜI GIAN CHẠY XE TAXI

请问要多久?Qǐngwèn yào duōjiǔ? Cho hỏi phải mất bao lâu?
乘客:打扰一下,师傅。Chéngkè: Dǎrǎo yīxià, shīfù.
Khách: cho tôi hỏi một chút.
司机:什么事?Sījī: Shénme shì?
Tài xế: có chuyện gì vậy?
乘客:我赶时间。请问要多久? Wǒ gǎn shíjiān. Qǐngwèn yào duōjiǔ?
Khách: tôi vội quá. Cho tôi hỏi phải mất bao lâu?
司机:如果不塞车的话,大约20分钟。Rúguǒ bù sāichē dehuà, dàyuē 20 fēnzhōng.
Tài xế: nếu không tắc đường thì mất khoảng 20 phút.
乘客:你觉得会塞车吗?Nǐ juédé huì sāichē ma?
Khách: anh thấy có thể bị tắc đường không?
司机:应该不会。现在不是高峰时间。Yīnggāi bù huì. Xiànzài bùshì gāofēng shíjiān.
Tài xế: chắc là không. Bây giờ không phải là giờ cao điểm.
乘客:那我就放心了。Nà wǒ jiù fàngxīnle. Thế thì tôi yên tâm rồi.
 mua-sam
乘客询问行车时间Chéngkè xúnwèn xíngchē shíjiān Khách hỏi thời gian chạy xe
1. A:不好意思。Bù hǎoyìsi. Xin lỗi…
B:需要我帮忙吗?Xūyào wǒ bāngmáng ma? Có cần tôi giúp gì không?
2. A:要多久?Yào duōjiǔ? Mất bao lâu?
B:大约20分钟。Dàyuē 20 fēnzhōng. Khoảng 20 phút.
3. A:还要多久?Hái yào duōjiǔ? Còn bao lâu nữa?
B:30分钟左右。30 Fēnzhōng zuǒyòu. Khoảng 30 phút.
4. A:还要多久?Hái yào duōjiǔ? Còn bao lâu nữa?
B:大概一小时。Dàgài yī xiǎoshí. Khoảng 1 tiếng.
5. A:我赶时间。20分钟能到吗?Wǒ gǎn shíjiān.20 Fēnzhōng néng dào ma? Tôi đang vội. 20 phút nữa có đến nơi không?
B:如果不塞车的话。大约15分钟。Rúguǒ bù sāichē dehuà. Dàyuē 15 fēnzhōng. Khoảng 15 phút.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments