Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 644 – 查

Đánh giá bài viết

 

《查》的笔顺动画写字动画演示
《查》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 医生将进行指查
 • Phồn thể – 醫生將進行指查
 • Pinyin – Yīshēng jiāng jìnxíng zhǐ chá.
 • Tiếng Bồi – i sâng cheng chin xính chử chá.
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ sẽ tiến hành một cuộc xét nghiệm.
 • Dịch tiếng Anh – The doctor will perform a digital examination.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 用在线字典查一个汉字
 • Phồn thể – 用在線字典查一個漢字
 • Pinyin – Yòng zàixiàn zìdiǎn chá yígè hànzì.
 • Tiếng Bồi – dung chai xen chư tẻn chá í cưa han chự.
 • Dịch tiếng Việt – Tra cứu một từ tiếng Trung trong từ điển trực tuyến.
 • Dịch tiếng Anh – Look up a Chinese word in an online dictionary.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments