Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 663 – 流

Đánh giá bài viết

《流》的笔顺动画写字动画演示
《流》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你觉得我很下流?
 • Phồn thể – 你覺得我很下流?
 • Pinyin – Nǐ juéde wǒ hěn xiàliú ?
 • Tiếng Bồi – nỉ chuế tợ úa hẩn xa liếu?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nghĩ rằng tôi đang khó chịu?
 • Dịch tiếng Anh – You think I have a dirty mind?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我流鼻血了
 • Phồn thể – 我流鼻血了
 • Pinyin – Wǒ liú bíxiě le
 • Tiếng Bồi – ủa liếu bí xỉa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị chảy máu cam
 • Dịch tiếng Anh – my nose is bleeding


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments