Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 753 – 族

Đánh giá bài viết

《族》的笔顺动画写字动画演示
《族》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 哈尼中国少数民族
 • Phồn thể: 哈尼族是中國的一個少數民族。
 • Pinyin: Hānízú shì Zhōngguó de yígè shǎoshù mínzú.
 • Tiếng Bồi: ha ní chứ sư chung cúa tợ í cưa sảo su mín chú.
 • Dịch tiếng Việt: Hani là một trong những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.
 • Dịch tiếng Anh: The Hani ethic group is one of the ethnic minorities in China.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 景颇重要传统节日
 • Phồn thể: 目瑙縱歌節是景頗族重要的傳統節日。
 • Pinyin: Mùnǎozònggējié shì jǐngpōzú zhòngyào de chuántǒng jiérì.
 • Tiếng Bồi: mu nảo chung cưa chía sư chỉnh pua chú chung dao tợ choán thủng chía rư.
 • Dịch tiếng Việt: Lễ hội MunaoZongGe là một lễ hội truyền thống quan trọng của người Jingpo.
 • Dịch tiếng Anh: The Munaozong song festival is an important traditional festival of the Jingpo people.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments