Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 771 – 篮

Đánh giá bài viết

 

《篮》的笔顺动画写字动画演示
《篮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 轻松
 • Phồn thể: 他轻松上篮,再得两分!
 • Pinyin: Tā qīngsōng shàng lán, zài dé liǎng fēn!
 • Tiếng Bồi: tha chinh sung sang lán, chai tứa lẻng phân.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy thực hiện một cú ném dễ dàng và ghi thêm hai điểm!
 • Dịch tiếng Anh: He shot the basketball while runningand scored two points.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 终于
 • Phồn thể: 他左躲右閃了,終於把球投進了對方球籃。
 • Pinyin: Tā zuǒ duǒ yòu shǎnle, zhōngyú bǎ qiú tóu jìnle duìfāng qiú lán.
 • Tiếng Bồi: tha chúa tủa dâu sản lợ, chung dúy bả chiếu thấu chin lợ tuây phang chiếu lán.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta né sang trái và phải, cuối cùng ném quả bóng vào rổ của đối phương.
 • Dịch tiếng Anh: He dodged again and again, finally dropping the ball into the basket.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments