Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 777 – 韦

Đánh giá bài viết

《韦》的笔顺动画写字动画演示
《韦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 医生
 • Phồn thể: 烏里韋和他的醫生。
 • Pinyin: Wū lǐ wéi hé tā de yīshēng.
 • Tiếng Bồi: u lỉ uấy hứa tha tợ i sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Uribe và bác sĩ của mình.
 • Dịch tiếng Anh: Manuel Uribe and his physician, Dr. Jaime Gonzalez.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 上海机械制造有限公司
 • Phồn thể: 上海韋得機械製造有限公司。
 • Pinyin: Shànghǎi wéi dé jīxiè zhìzào yǒuxiàn gōngsī.
 • Tiếng Bồi: sang hải uấy tứa chi xia chư chao dẩu xen cung sư.
 • Dịch tiếng Việt: Công ty sản xuất máy móc hạn chế Thượng Hải.
 • Dịch tiếng Anh: Shanghai Weide Machine Building Co., Ltd.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments