Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 798 – 净

Đánh giá bài viết

《净》的笔顺动画写字动画演示
《净》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 3公司结存
 • Phồn thể: 3年後公司淨結存為零。
 • Pinyin: 3 Nián hòu gōngsī jìng jiécún wéi líng.
 • Tiếng Bồi: san nén hâu cung sư chinh chía chuấn uấy lính.
 • Dịch tiếng Việt: Sau 3 năm công ty chỉ còn lại con số 0.
 • Dịch tiếng Anh: After three years the company was left with nothing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 公司宣布利润百万美元
 • Phồn thể: 該公司宣布淨利潤達五百萬美元。
 • Pinyin: Gāi gōngsī xuānbù jìng lìrùn dá wǔbǎi wàn měiyuán.
 • Tiếng Bồi: cai cung sư xoan bu chinh li ruân tá ú bải oan mẩy doén.
 • Dịch tiếng Việt: Công ty đã công bố lợi nhuận ròng đạt năm triệu đô la.
 • Dịch tiếng Anh: The company posted a net profit of $5 million.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments