Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 893 – 兆

Đánh giá bài viết

《兆》的笔顺动画写字动画演示
《兆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 已经上任
 • Phồn thể: 新來的京兆已經上任。
 • Pinyin: Xīn lái de jīng zhào yǐjīng shàngrèn.
 • Tiếng Bồi: xin lái tợ chinh chao ỉ chinh sang rân.
 • Dịch tiếng Việt: Thẩm phán mới đã nhậm chức.
 • Dịch tiếng Anh: The new capital magistrate has already taken his post.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 增长 200 
 • Phồn thể: 增長到 200 兆。
 • Pinyin: Zēngzhǎng dào 200 zhào.
 • Tiếng Bồi: châng chảng tao léng bải chao.
 • Dịch tiếng Việt: Tăng trưởng tới 200 nghìn tỷ
 • Dịch tiếng Anh: Grow to 200 trillion.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments