Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 897 – 傅

Đánh giá bài viết

《傅》的笔顺动画写字动画演示
《傅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể -授绳与愚,愚能自傅。
 • Phồn thể – 授繩與愚,愚能自傅。
 • Pinyin – shòu shéng yŭ yú yú néng zì fù
 • Tiếng Bồi – sâu sấng dủy dúy dúy nấng chư phu.
 • Dịch tiếng Việt – Đưa một sợi dây thừng và anh ta sẽ treo cổ mình.
 • Dịch tiếng Anh – Give a fool rope enough and he will hang himself.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 纪念馆的馆长傅其伦先生。
 • Phồn thể – 紀念館的館長傅其倫先生。
 • Pinyin – jìniànguăn de guăncháng fùqílún xiānshēng
 • Tiếng Bồi – chi nen quản tợ quản cháng phu chí luấn xen sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Người phụ trách bảo tàng.
 • Dịch tiếng Anh – Curator of the Shen Zengzhi Museum.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments