Menu

0718 – 份 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《份》的笔顺动画写字动画演示

《份》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多个人就多份力量
 • Phồn – 多個人就多份力量
 • Pinyin – Duō gèrén jiù duō fèn lìliàng
 • Bồi – Tua cừa rấn chiêu tua phần lì lèng
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta càng có nhiều người, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ.
 • Dịch tiếng Anh – The more people we have, the stronger we will be.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别总无所事事,出去找份工作!
 • Phồn – 別總無所事事,出去找份工作!
 • Pinyin – Bié zǒng wúsuǒshìshì, chūqù zhǎo fèn gōngzuò!
 • Bồi – Pía chủng ú sủa sừ sừ, chu chuy chảo phân cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Đừng chỉ không làm  gì cả, hãy ra ngoài và kiếm một công việc!
 • Dịch tiếng Anh – Don’t be a vegetable, go out and look for a job!


Các chữ Hán đồng âm

 • 偾: to instigate; to ruin; to destroy;
 • 坋: dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together;
 • 奋: exert oneself; to act vigorously
 • 忿: anger; indignation; hatred;
 • 愤: indignant; anger; resentment;
 • 瀵: name of a river; valley vapor;
 • 粪: manure; dung;
 • 糞: manure
 • 鲼: any ray (fish) variety of Myliobatiformes order;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

65  +    =  74