Menu

0882 – 例如 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《例》的笔顺动画写字动画演示

《例》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《如》的笔顺动画写字动画演示

《如》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 常规消费例如饭费和电话费
 • Phồn – 常規消費例如飯費和電話費
 • Pinyin – Chángguī xiāofèi lìrú fàn fèi hé diànhuà fèi
 • Bồi – Cháng quây xeo phây lì rú phan phây hứa tiên hoa phây
 • Dịch tiếng Việt –  Những chi phí thường xuyên như bữa ăn và phí điện thoại
 • Dịch tiếng Anh – general expenses such as meals and phone calls

Ví dụ 2:

 • Giản – 例如,外交官们经常需要购买使馆住宅
 • Phồn – 例如,外交官們經常需要購買使館住宅
 • Pinyin – Lìrú, wàijiāo guānmen jīngcháng xūyào gòumǎi shǐguǎn zhùzhái
 • Bồi – Lì rú, oài cheo quan mân chinh cháng xuy dào cua mải sí quản chù chái
 • Dịch tiếng Việt – Ví dụ, các nhà ngoại giao thường cần mua nhà của đại sứ quán
 • Dịch tiếng Anh – For example, diplomats often need to buy embassy residences.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

78  +    =  81