Menu

0752 – 关键 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《键》的笔顺动画写字动画演示

《键》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 问题的关键
 • Phồn – 問題的關鍵
 • Pinyin – Wèntí de guānjiàn
 • Bồi – Uần thí tơ quan chiên
 • Dịch tiếng Việt – Mấu chốt của vấn đề
 • Dịch tiếng Anh – the heart of the matter

Ví dụ 2:

 • Giản -是某事的关键
 • Phồn – 是某事的關鍵
 • Pinyin – Shì mǒu shì de guānjiàn
 • Bồi – Sừ mẩu sừ tơ quan chiền
 • Dịch tiếng Việt – Là điểm chính của cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be at the centre of something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

5  +  4  =