Menu

0790 – 即使 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《即》的笔顺动画写字动画演示

《即》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《使》的笔顺动画写字动画演示

《使》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 即使分手了,他们还是朋友
 • Phồn – 即使分手了,他們還是朋友
 • Pinyin – Jíshǐ fēnshǒule, tāmen háishì péngyǒu
 • Bồi – Chí sử phân sẩu lơ, tha mân hái sừ phấng dẩu
 • Dịch tiếng Việt – Ngay cả khi chia tay, họ vẫn là bạn
 • Dịch tiếng Anh – Even though they’ve split up they’re still friends.

Ví dụ 2:

 • Giản – 即使不死,他也是腹背受敌
 • Phồn – 即使不死,他也是腹背受敵
 • Pinyin – Jíshǐ bu sǐ, tā yěshì fùbèishòudí
 • Bồi – Chí sử pu sử, tha dể sừ phù pây sầu tí
 • Dịch tiếng Việt – Ngay cả khi anh ta chưa chết, anh ta vẫn bị kẹt giữa hai đám cháy.
 • Dịch tiếng Anh – Even if he isn’t already dead,he’s caught between two fires.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

43  +    =  48