Menu

0884 – 厉害 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《厉》的笔顺动画写字动画演示

《厉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他口渴得厉害
 • Phồn – 他口渴得厲害
 • Pinyin – Tā kǒu kě dé lìhài
 • Bồi – Tha khấu khửa tứa li hài
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã rất khát
 • Dịch tiếng Anh – He was terribly thirsty.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他这手可真厉害!
 • Phồn – 他這手可真厲害!
 • Pinyin – Tā zhè shǒu kě zhēn lìhài!
 • Bồi – Tha chừa sấu khửa chân li hài!
 • Dịch tiếng Việt – Bàn tay của anh ấy thực sự tuyệt vời!
 • Dịch tiếng Anh – He really made a good move there!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

6  +  4  =