Menu

0791 – 及时 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《及》的笔顺动画写字动画演示

《及》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我及时完成了报告
 • Phồn – 我及時完成了報告
 • Pinyin – Wǒ jíshí wánchéngle bàogào
 • Bồi – Ủa chí sứ oán chấng lơ pao cào
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã hoàn thành báo cáo kịp thời
 • Dịch tiếng Anh – I finished the report in time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这场雨下得很及时
 • Phồn – 這場雨下得很及時
 • Pinyin – Zhè chǎng yǔ xià dé hěn jíshí
 • Bồi – Chừa chảng dủy xà tứa hẩn chi sứ
 • Dịch tiếng Việt – Cơn mưa này đã đến đúng lúc.
 • Dịch tiếng Anh – This rain has come at the right time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

44  +    =  48