Menu

0771 – 号码 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《号》的笔顺动画写字动画演示

《号》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《码》的笔顺动画写字动画演示

《码》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

\


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要拨什么号码?
 • Phồn – 我要撥什麼號碼?
 • Pinyin – Wǒ yào bō shénme hàomǎ?
 • Bồi – Ủa dào pua sấn mơ hảo ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nên quay số nào?
 • Dịch tiếng Anh – what number do I dial?

Ví dụ 2:

 • Giản – 我把电话号码告诉保罗了
 • Phồn – 我把電話號碼告訴保羅了
 • Pinyin – Wǒ bǎ diànhuà hàomǎ gàosù bǎoluóle
 • Bồi – Ủa pả tiên hoa hào ma cao sừ pảo lúa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nói với Paul số điện thoại rồi.
 • Dịch tiếng Anh – I gave Paul my telephone number.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

8  +  1  =